Download Tân Minh Chủ 8.1 MOD APK

Download Tân Minh Chủ 8.1 MOD APK

Offered by

Description of Tân Minh Chủ - SohaGame (MOD, Unlimited Coins) for android

MOD Feature:
Unlimited Money/Gems
Content Rating:
Everyone
Package Id:
Google Play

Tân Minh Chủ – SohaGame
Siêu Phẩm Kim Dung, Không chơi hơi phí

Tân Minh Chủ – SohaGame là siêu phẩm Kiếm Hiệp Kim Dung mở màn 2021 với đồ họa đỉnh cao và lối chơi độc đáo chưa từng xuất hiện.

[Tướng nuốt tướng, tự do thẳng phẩm]
Tướng 5*/SSR là Tầm Thường – Tướng Không Chia Phẩm mới là Thiên Đường.
Đỉnh cao chính là đây khi Tân Minh Chủ không ràng buộc tướng bởi phẩm chất. Tất cả các tướng đều có thể nâng hạng, nâng phẩm chất vô hạn bằng cách nuốt các tướng khác.

[Tên Tuổi] Từ NSX Mộng Võ Lâm, Đại Minh Chủ – 3 Đời Làm Game Kiếm Hiệp

Tân Minh Chủ là sản phẩm được sản xuất bởi Hiker Games – một trong số những Sudio hàng đầu về game Việt, đặc biệt là dòng game kiếm hiệp, hướng tới đẳng cấp và giá trị toàn cầu. Được thừa kế những công nghệ tân tiến, tối ưu và được nhào nặn bởi những Developer hàng đầu dày dặn kinh nghiệm, Tân Minh thực sự là một sự khác biệt về cả đồ họa lẫn gameplay.

[Chiều Game Thủ] Update theo ý kiến cộng đồng

Đây chính là đặc quyền của game thủ Tân Minh Chủ. Hikers Games và SohaGame cam kết update theo ý kiến cộng đồng, hỗ trợ 24/7. Mỗi tháng đều có từ 1 đến 2 bản update mới để game thủ khám phá.

[Loạn Chiến Liên Server] Bang Hội Liên Thông – Hảo Hữu Liên Server

Tất cả các game thủ ở mọi máy chủ đều có thể tham gia cùng bang hội và đương nhiên, những trận bang chiến sẽ trở nên khó đoán hơn bao giờ hết. Tứ hải giai huynh đệ, hảo hữu không giới hạn server!

[Đặc Biệt] Miễn phí Thể Lực trọn đời – Vượt Ải Nhận Vip – Offline nhận tài nguyên

“Không có thể lực” là một đặc điểm chỉ có thể thấy ở những tựa game chiến thuật hàng đầu: chơi đến khi nào vượt được ải thì thôi, không cần lo thể lực, không cần xin bánh bao, thoải mái build đội hình, thử hướng mới, thậm chí là “cày level” liên tục. Ngoài ra, dân cày trong Tân Minh Chủ sẽ sống cực khỏe nhờ cơ chế Vượt ải nhận Vip – Offline nhận tài nguyên, không lo thọt!

Loạn thế võ lâm, cao thủ cầu minh chủ!
CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
– Boss Đồng Nhân
– Hắc Mộc Nhai
– Huyết Chiến Tương Dương
– Bí Cảnh
– Hoa Sơn Luận Kiếm
– Truyền Tống Trận
Tan Minh Owner – SohaGame
Kim Dung Super Product, Do not play a bit of waste

Tan Minh Owner – SohaGame is the super product Sword Hiep Kim Dung opening 2021 with top graphics and unique gameplay that has never appeared.

[General swallows generals, free dignity]
General 5 * / SSR is Ordinary – General Without Dividing is Heaven.
The peak is here when Tan Minh Chu is not bound by quality. All champions can upgrade, upgrade infinitely by swallowing other champions.

[Name Age] From NSX Dream Vo Lam, Dai Minh Owner – 3 Lifetime Making Sword Hiep Game

Tan Minh Chu is a product produced by Hiker Games – one of the leading Sudio in Vietnamese games, especially the swordplay series, towards global level and value. Inheriting advanced, optimized technologies and molded by experienced leading developers, Tan Minh is really a difference in both graphics and gameplay.

[Afternoon Gamer] Update according to community opinion

This is the prerogative of gamers Tan Minh Chu. Hikers Games and SohaGame are committed to updating in accordance with the community, 24/7 support. Every month, there are 1 to 2 new updates for gamers to explore.

[Rebellion League Server] Bang Hoi Lien Thong – Hao Huu Lien Server

All gamers on any server can join the guild and of course, the clan battles will become more unpredictable than ever. Four hai Giai fraternity, friendship unlimited server!

[Special] Free Lifetime Fitness – Get Vip – Offline get resources

“No fitness” is a trait that can only be seen in the top strategy games: play until you get over the top, no need to worry about fitness, no need to ask for dumplings, freely build squad. , try new directions, even “level plow” continuously. In addition, the plows in Tan Minh Chu will live extremely well thanks to the mechanism of overcoming Vip – Offline receiving resources, no worries!

Chaotic martial arts, high players intelligent owner!
OTHER ACTIVITIES
– Boss of Humanity
– Hac Moc Nhai
– Blood War Tuong Duong
– Secret Landscape
– Hoa Son Luan Kiem
– Communicate Song Battle

Game Information of Download Tân Minh Chủ 8.1 MOD APK

App Name Tân Minh Chủ - SohaGame
Latest Version 2.0.8
Rating ( 7119 )
Size 730.8 MB
Requirement Android 5.0+
Updated 2021-03-24
Installs 100,000+
Category Games, Strategy
Developer