Download Польська мова безкоштовно 9.0.14 MOD APK

Download Польська мова безкоштовно 9.0.14 MOD APK

Offered by

Description of Польська мова безкоштовно (MOD, Unlimited Coins) for android

MOD Feature:
Unlimited Money/Gems
Content Rating:
Everyone
Package Id:
Google Play

Польська мова з аплікаціею http://www.edumobi.org – Вивчення польської мови може бути простим і приємним! Скачай безкоштовний курс польскої вже зараз!

«Польська – вивчай мову» це безкоштовна аплікація, що дозволяє вивчати на твоєму телефоні, смартфоні і планшеті:
– слова та фрази польскою мовою
– граматику
– тести
– польський словник, таблиці з правилами та топіки на найбільш популярні теми

Програма «Польська – вивчай мову» містить такі теми як:
Польська для початківців – привітання, телефон, цифри, дні, місяці, пори року і кольору.
Польська в побуті – діалоги, схеми речень, питання про здоров’я, захоплення, інтереси, тести
Польська в школі – система освіти, предмети, іспити, наука, університет
Польська в бізнесі – гроші, банківський словник, страхування, інвестиції.
Польська для туристів і емігрантів – країни, міста, розташування, життя за кордоном
Польська для просунутих – вивчення мови для тих, хто хоче поліпшити свої навички в польській мові

Є також два віджети для вивчення польської мови:
«Слово дня» польською
Словник польського

Нові вирази, слова які ти зустрінеш в лекції розділені на теорію і практику, що дозволяє краще закрепеть даний матеріал. Можливість спочатку приховати переклад польських слів , допомагає в запам’ятовуванні. Крім вивчення словника в даній лекції, є можливість жеребкування. Слова можуть бути відтворені за допомогою лектора.
Аплікацація одночасно служить як мобільни словник, так і зручною книгою у вивченні мови. Курс польської для початківців і просунутих завжди маєш під рукою.

Програма від польського старт-апа Tweeba працює як в режимі онлайн, так і оффлайн. Файли з аудіо дикторами краще встановлювати з використанням інтернету.
Аплікацація може використовуватися як окремими особами (тобто тебе), так і організаціями, компаніями. Нехай польська завжди буде під рукою!
Polish with applications http://www.edumobi.org – Learning Polish can be easy and enjoyable! Download free course of Polish now!

“Polish – Learn Language” is a free application that allows you to study on your phone, tablet and smartphone:
– The words and phrases in Polish language
– Grammar
– Tests
– Polish Dictionary, rules and table tops on the most popular topics

The “Polish – Learn Language” includes topics such as:
Polish for beginners – greetings, phone numbers, days, months, seasons and colors.
Polish at home – dialogues, charts sentences, questions about health, hobbies, interests, tests
Polish school – education system, subjects, exams, science, university
Polish business – money, Dictionary banking, insurance, investments.
Polish for tourists and immigrants – country, city, location, life abroad
Advanced Polish – language learning for those who want to improve their skills in Polish

There are also two widgets to study Polish language:
“Word of the Day” in Polish
Polish dictionary

New expressions, words that you see in lectures divided into theory and practice, to better zakrepet this material. Ability to hide the first Polish translation of words, helps in remembering. In addition to studying vocabulary in this lecture, you can draw. Words can be played using the speaker.
Aplikatsatsiya also serves as a mobile dictionary and convenient book in language learning. Polish course for beginners and advanced always have on hand.

The program of the Polish start-apa Tweeba works in both online and offline. Files with better audio narrators install using the Internet.
Aplikatsatsiya can be used by individuals (ie you) and organizations, companies. Let the polish will always be at hand!

«Польська – вивчай мову» це безкоштовна аплікація, що дозволяє вивчати на твоєму телефоні, смартфоні і планшеті:
– слова та фрази польскою мовою
– граматику
– тести
– польський словник, таблиці з правилами та топіки на найбільш популярні теми

Game Information of Download Польська мова безкоштовно 9.0.14 MOD APK

App Name Польська мова безкоштовно
Latest Version 9.0.14
Rating ( 2126 )
Size 22.1 MB
Requirement Android 4.4+
Updated 2020-07-30
Installs 100,000+
Category Apps, Education
Developer