Cờ cá ngựa – Co ca ngua Latest Download

Cờ cá ngựa – Co ca ngua Latest Download

10.0 (18396)Board, Gamesby

App Information of Cờ cá ngựa - Co ca ngua

App Name Cờ cá ngựa - Co ca ngua
Package Name com.qastudios.cocangua
Version 5.0.8
Rating 10.0 ( 18396 )
Size 10.5 MB
Requirement Android 4.0+
Updated 2019-08-24
Installs 1,000,000+
Category Board, Games
Developer

Description of Cờ cá ngựa - Co ca ngua Apk free download game and pro apps

NỘI DUNG:
——————
Đây là game cờ cá ngựa miễn phí với nội dung truyền thống nhưng được làm mới bởi các chú ngựa được thiết kế ngộ nghĩnh và vui nhộn. Game có thể chơi từ 2 đến 4 người và có thể thi đấu giữa người chơi với AI của máy.

TÍNH NĂNG:
——————
+ Lưu lại game đang chơi để có thể chơi tiếp ở lần sau
+ Có chế độ chọn tự động gieo xúc sắc và tự động chọn ngựa nếu chỉ có duy nhất một ngựa có thể di chuyển được. Tính năng này giúp bạn chơi một ván cờ nhanh hơn rất nhiều.
+ Lưu các thông số của người chơi và thành tích của các đội chơi.

CREDIT:
——————
+ Game sử dụng thư viện LibGDX, Universal Tween Engine.
+ Có sử dụng hình ảnh từ freepik.com.
+ Có sử dụng âm thanh từ freesound.org, Worm Armageddon.
+ Xin cảm ơn các thành viên evilentity, tenfour04 trên diễn đàn badlogicgames đã giúp đỡ thực hiện game này.

FAN PAGE:
——————
+ Facebook: https://www.facebook.com/qastudiosapps
+ Twitter: https://twitter.com/qastudios
CONTENT:
——————
This is a free game seahorses flag with traditional content, but is refreshed by the horse is designed fun and funny. Game can be played from 2 to 4 people and can play between the player with the computer AI.

FUNCTION:
——————
+ Save your game playing to be able to continue playing next time
+ Having selected automatic mode and automatic seeding selected dice horse if only one horse can move. This feature helps you play a game a lot faster.
+ Save the parameters of the players and the achievement of the teams playing.

CREDIT:
——————
+ The game uses the library LibGDX, Universal Tween Engine.
+ It uses images from freepik.com.
+ It uses sounds from freesound.org, Worms Armageddon.
+ Thank you to the members evilentity, tenfour04 badlogicgames forum helped implement this game.

FAN PAGE:
——————
+ Facebook: https://www.facebook.com/qastudiosapps
+ Twitter: https://twitter.com/qastudios
v5.1
+ Giới thiệu game mới: LINES 98.
+ Cập nhật framework mới.
+ Yêu cầu tối thiểu Android 4.1.2.

v5.0.8
+ Cập nhật framework mới.

v5.0.7
+ Điều chỉnh hiển thị quảng cáo.

v5.0.6
+ Giới thiệu game mới: Robocon Quest.

v5.0.5
+ Fix lỗi

v5.0.4
+ Fix âm thanh.
+ Giới thiệu game mới.

v5.0.3
+ Fix lỗi không chơi tiếp được game ở chế độ offline.

v5.0.2
+ Fix lỗi khi chọn màu ngựa.
+ Thêm màn hình splash.
+ Fix lỗi khi chơi online.

v5.0.1
+ Fix lỗi.

Related Posts of Cờ cá ngựa - Co ca ngua

Brain Training Latest Download

Brain Training 8.5.4

Version 8.5.4

Developer App Holdings

Uploaded May 18, 2019 16:59

Filesize 16.7 MB

Puzzles without the Internet Latest Download

Puzzles without the Internet 0.0.4

Version 0.0.4

Developer Jigsaw Best Games

Uploaded May 14, 2019 11:08

Filesize 91.8 MB

King James Bible (KJV) Free Latest Download

King James Bible (KJV) Free 2.0.7

Version 2.0.7

Developer Salem New Media

Uploaded May 07, 2019 13:47

Filesize 12.0 MB

Winter survival Battle Royale Latest Download

Winter survival Battle Royale 2.2

Version 2.2

Developer Fathom Labs

Uploaded May 09, 2019 03:33

Filesize 84.8 MB

MLB 9 Innings 19 4.0.2

MLB 9 Innings 19 19 4.0.2

Version 19 4.0.2

Developer Com2uS

Uploaded March 28, 2019 11:15

Filesize 82.1 MB

한게임 섯다 Latest Download

한게임 섯다 1.1.16

Version 1.1.16

Developer NHN Corp.

Uploaded May 24, 2019 14:18

Filesize 49.1 MB

More from

Parcheesi – Horse Race Chess Latest Download

Parcheesi - Horse Race Chess 3.1

Version 3.1

Developer QA Studios

Uploaded August 26, 2019 22:51

Filesize 11.2 MB