Moje O2 Latest Download

Moje O2 Latest Download

App Information of Moje O2

App Name Moje O2
Package Name cz.o2.moje
Version 2.2.24
Rating ( 4965 )
Size 9.9 MB
Requirement Android 4.0.3+
Updated 2019-11-09
Installs 1,000,000+
Category Apps, Productivity

Description of Moje O2 Apk free download game and pro apps

S aplikací Moje O2 budete mít přehled o všech svých službách a jejich nastavení vždy na dosah ruky. Stejně snadno, jako jste zvyklí z internetové samoobsluhy Moje O2 na počítači. Kdykoliv můžete zkontrolovat, kolik minut jste už provolali, kolik jich ještě zbývá nebo jak jste na tom s posíláním SMS. Stejně snadno získáte přehled o množství přenesených dat nebo změníte tarif. Máte přístup i ke svým vyúčtováním.
Spravovat můžete více svých O2 účtů zároveň.

Aplikace i její používání je zdarma, za data přenesená v rámci aplikace neplatíte a nepočítají se ani do limitu přenesených dat (FUP) u internetu v mobilu.
Aplikace je určena pro zákazníky s mobilními hlasovými nebo datovými službami pro soukromé využití. Aplikace pro zákazníky z řad podnikatelů, firem a organizací veřejné správy prozatím není k dispozici.

JAK SE PŘIHLÁSÍTE DO APLIKACE MOJE O2:

Prostřednictvím svého O2 ID (stejný e-mail a heslo jako do Moje O2 na www.mojeo2.cz)
Přihlásíme vás automaticky přes trvalé přihlášení
S předplacenou kartou i jednorázovým přihlášením přes SMS kód, nebo automaticky přes síť O2 (když nejste na WIFI)

V APLIKACI MOJE O2 ZÍSKÁTE PŘEHLED O:

Tarifu, jeho ceně a závazku
Volných a vyčerpaných minutách a SMS
Čerpání limitu přenesených dat (FUP)
Roamingovém tarifu
Vyúčtování
Doplňkových službách (balíčky, hlasová schránka…)
Službách na doma a jejich nastavení (O2TV, Internet na doma, Volání z domova)

Nové oprávnění o přístup k mikrofonu a k fotkám používá aplikace pouze pro zpětnou vazbu, pokud nám odešlete s komentářem i screenshot nebo video.

Chyby a nápady na vylepšení aplikace nám prosím hlaste zatřesením telefonu.
With My O2, you’ll always have an overview of all your services and their settings at your fingertips. Just as easy as you are used to from the My O2 internet self service on your computer. You can check at any time how many minutes you have already called, how many more are left or how you are sending SMS. You can easily get an overview of the amount of data transferred or change the tariff. You also have access to your bills.
You can manage multiple of your O2 accounts at the same time.

The application and its use is free, you do not pay for the data transferred within the application and do not count towards the data transfer limit (FUP) for the Internet on your mobile.
The application is designed for customers with mobile voice or data services for private use. An application for business, corporate, and government customers is not yet available.

HOW TO LOG IN MY MY APPLICATION:

Through your O2 ID (same email and password as in My O2 at www.mojeo2.com)
We will log you in automatically through a permanent login
With prepaid card and one-time login via SMS code or automatically via O2 (when not on WIFI)

IN MY MY, YOU GET OVERVIEW O:

Tariff, its price and commitment
Free and exhausted minutes and SMS
Data Transfer Limit Extraction (FUP)
Roaming tariff
Billing
Additional services (packages, voicemail …)
Home Services and Settings (O2TV, Home Internet, Home Calling)

New access to microphone permission and photos is only used by the app for feedback if you submit a screenshot or video with comment.

Please feel free to report bugs and ideas to improve the app by shaking your phone.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu. Stejně jako nabídku služeb, i aplikaci Moje O2 stále vylepšujeme.
Při poslední aktualizaci jsme se zaměřili především na tyto aspekty:
– Odstranili jsme nejčastější chyby a posílili celkovou stabilitu aplikace.

Related Posts of Moje O2

Yandex Browser (alpha) Latest Download

Yandex Browser (alpha) 19.4.4.121

Version 19.4.4.121

Developer Яндекс

Uploaded May 29, 2019 13:00

Filesize 105.3 MB

French to English Speaking – French to English Latest Download

French to English Speaking - French to English 33.1

Version 33.1

Developer SilverParticle Solutions

Uploaded November 11, 2019 12:41

Filesize 24.2 MB

ConstruCalc Latest Download

ConstruCalc 2.13.0

Version 2.13.0

Developer Tresium Soluções

Uploaded May 27, 2019 14:30

Filesize 16.1 MB

Perfect Me – Body Retouch & Face Editor Latest Download

Perfect Me - Body Retouch & Face Editor 2.8.5

Version 2.8.5

Developer ryzenrise

Uploaded May 11, 2019 14:44

Filesize 42.0 MB

Pic Collage Photo Editor & Beauty Selfie Cam Latest Download

Pic Collage Photo Editor & Beauty Selfie Cam 2.0

Version 2.0

Developer batter man

Uploaded May 24, 2019 09:54

Filesize 22.0 MB

Subliminal Messages Lite Latest Download

Subliminal Messages Lite 2.3.11

Version 2.3.11

Developer MegaBit

Uploaded November 11, 2019 02:01

Filesize 3.5 MB