Cờ cá ngựa – Co ca ngua Latest Download

Cờ cá ngựa – Co ca ngua Latest Download

10.0 (18396)Board, Gamesby

App Information of Cờ cá ngựa - Co ca ngua

App Name Cờ cá ngựa - Co ca ngua
Package Name com.qastudios.cocangua
Version 5.0.8
Rating 10.0 ( 18396 )
Size 10.5 MB
Requirement Android 4.0+
Updated 2019-08-24
Installs 1,000,000+
Category Board, Games
Developer

Description of Cờ cá ngựa - Co ca ngua Apk free download game and pro apps

NỘI DUNG:
——————
Đây là game cờ cá ngựa miễn phí với nội dung truyền thống nhưng được làm mới bởi các chú ngựa được thiết kế ngộ nghĩnh và vui nhộn. Game có thể chơi từ 2 đến 4 người và có thể thi đấu giữa người chơi với AI của máy.

TÍNH NĂNG:
——————
+ Lưu lại game đang chơi để có thể chơi tiếp ở lần sau
+ Có chế độ chọn tự động gieo xúc sắc và tự động chọn ngựa nếu chỉ có duy nhất một ngựa có thể di chuyển được. Tính năng này giúp bạn chơi một ván cờ nhanh hơn rất nhiều.
+ Lưu các thông số của người chơi và thành tích của các đội chơi.

CREDIT:
——————
+ Game sử dụng thư viện LibGDX, Universal Tween Engine.
+ Có sử dụng hình ảnh từ freepik.com.
+ Có sử dụng âm thanh từ freesound.org, Worm Armageddon.
+ Xin cảm ơn các thành viên evilentity, tenfour04 trên diễn đàn badlogicgames đã giúp đỡ thực hiện game này.

FAN PAGE:
——————
+ Facebook: https://www.facebook.com/qastudiosapps
+ Twitter: https://twitter.com/qastudios
CONTENT:
——————
This is a free game seahorses flag with traditional content, but is refreshed by the horse is designed fun and funny. Game can be played from 2 to 4 people and can play between the player with the computer AI.

FUNCTION:
——————
+ Save your game playing to be able to continue playing next time
+ Having selected automatic mode and automatic seeding selected dice horse if only one horse can move. This feature helps you play a game a lot faster.
+ Save the parameters of the players and the achievement of the teams playing.

CREDIT:
——————
+ The game uses the library LibGDX, Universal Tween Engine.
+ It uses images from freepik.com.
+ It uses sounds from freesound.org, Worms Armageddon.
+ Thank you to the members evilentity, tenfour04 badlogicgames forum helped implement this game.

FAN PAGE:
——————
+ Facebook: https://www.facebook.com/qastudiosapps
+ Twitter: https://twitter.com/qastudios
v5.1
+ Giới thiệu game mới: LINES 98.
+ Cập nhật framework mới.
+ Yêu cầu tối thiểu Android 4.1.2.

v5.0.8
+ Cập nhật framework mới.

v5.0.7
+ Điều chỉnh hiển thị quảng cáo.

v5.0.6
+ Giới thiệu game mới: Robocon Quest.

v5.0.5
+ Fix lỗi

v5.0.4
+ Fix âm thanh.
+ Giới thiệu game mới.

v5.0.3
+ Fix lỗi không chơi tiếp được game ở chế độ offline.

v5.0.2
+ Fix lỗi khi chọn màu ngựa.
+ Thêm màn hình splash.
+ Fix lỗi khi chơi online.

v5.0.1
+ Fix lỗi.

Related Posts of Cờ cá ngựa - Co ca ngua

이카루스M Latest Download

이카루스M 2.0.11.live.19.05.319

Version 2.0.11.live.19.05.319

Developer Wemade Service

Uploaded May 23, 2019 04:52

Filesize 93.3 MB

April Coloring Latest Download

April Coloring 2.0.1

Version 2.0.1

Developer Crimson Pine Games

Uploaded May 30, 2019 15:11

Filesize 46.5 MB

Light Up – Escape Latest Download

Light Up - Escape 1.1.1

Version 1.1.1

Developer TTGame Studio

Uploaded May 18, 2019 18:50

Filesize 31.4 MB

GAMEE – Play games with your friends 2.0.5

GAMEE - Play games with your friends 2.0.5

Version 2.0.5

Developer Gamee

Uploaded April 18, 2019 03:38

Filesize 56.8 MB

WorldBox – Sandbox God Simulator 0.1.73

WorldBox - Sandbox God Simulator 0.1.73

Version 0.1.73

Developer Maxim Karpenko

Uploaded April 15, 2019 02:03

Filesize 37.0 MB

Brain Star Latest Download

Brain Star 1.0.1

Version 1.0.1

Developer Kelsey Bries

Uploaded June 25, 2019 09:08

Filesize 36.2 MB

More from

Parcheesi – Horse Race Chess Latest Download

Parcheesi - Horse Race Chess 3.1

Version 3.1

Developer QA Studios

Uploaded August 26, 2019 22:51

Filesize 11.2 MB